Als dronevlieger wel eens aangesproken door een BOA? Lees Meer

Aansluiten bij DNG

Aansluiten bij Drone Netwerk Gemeenten

Het Drone Netwerk Gemeenten werkt in 2022 aan drie doelen: het vergroten van het bewustzijn, het onderzoeken van de kennisbehoefte en het inrichten van een centraal loket.

Bewustzijn vergroten

De inzet van drones in het lagere luchtruim heeft veel raakvlakken met gemeenten die nauwelijks of zelfs helemaal niet op de agenda staan. Het bewustzijn onder bestuurders en ambtenaren moet omhoog. Het delen van ervaringen en ‘good practices’ helpt. Met de blik vooruit op wat er mogelijk is, met zorg voor de leefomgeving.

Onderzoeken kennisbehoefte van gemeenten

Door de vraagstukken met meerdere gemeenten te bespreken ontstaat een gedeeld beeld van onze kennisbehoefte. De kennisbehoefte ondersteunt de samenwerking met andere partijen zoals ministeries, de VNG en kennisinstellingen. Het duidelijk benoemen van de kennisbehoefte is een aanjager voor onderzoek. Onderzoek dat op haar beurt de kennispositie bevordert en daarmee een opwaartse spiraal in het denken in gang zet.

Eén centraal loket voor samenwerking met gemeenten

Gemeenten worden steeds vaker gevraagd deel te nemen aan kennissessies ter voorbereiding van toekomstig Europees en nationaal beleid. Door samen te werken sluit het netwerk goed aan op die interactie met andere partijen. Zoals het Europese UIC2 initiatief van steden en regio’s, de Dutch Drone Delta en de Dutch Drone Council in oprichting. Eén aanspreekpunt helpt bij de noodzakelijke lobby voor de belangen van de inwoners en bedrijven in gemeenten.
Op de hoogte blijven van de voortgang of zelfs actief aansluiten kan door onderstaand contactformulier in te vullen.

Contactformulier - Aansluiten bij DNG

9 + 3 =