Als dronevlieger wel eens aangesproken door een BOA? Lees Meer

Drone Netwerk Gemeenten

Samenwerken op een nieuw gemeentelijk domein

 

Manifest ter bevordering van samenwerking tussen Nederlandse gemeenten bij het gebruik van het luchtruim voor onbemande luchtvaart.

Waarom een gemeentelijk manifest?

De urgentie van gezamenlijk gemeentelijk drone beleid

De impact van drones op gemeenten
Nieuwe Europese regelgeving maakt de inzet van drones boven de Nederlandse gemeenten makkelijker. Tegelijk ontwikkelt de technologie van de onbemande luchtvaart zich snel. Wereldwijd zijn marktpartijen aan het warmlopen om het lage luchtruim boven steden te gebruiken.

De combinatie van regelgeving die meer mogelijk maakt en drones die technisch steeds meer kunnen heeft nu al invloed op de leefomgeving van de Nederlandse gemeenten. Die invloed zal de komende jaren toenemen.

Een nieuw gemeentelijk domein
Binnen enkele jaren zullen naast de kleine drones voor bijvoorbeeld inspectie doeleinden ook grotere drones ingezet worden. In eerste instantie voor het vervoer van goederen en later mogelijk ook voor het vervoer van personen. Gemeenten zijn al eeuwen gewend om gebruik, inrichting en beheer van de leefomgeving onder en op de grond bespreken.

Het toekomstig gebruik van het lager luchtruim voegt daar een derde dimensie aan toe. Die derde dimensie zal stevig ingrijpen op de complexiteit van een omgevingsvisie en het beheer van het verkeer in de openbare ruimte om maar een paar voorbeelden te noemen.

Maatschappelijke acceptatie

Drones zullen niet direct het luchtruim boven steden vullen. Er is nog tijd en bestuurlijke ruimte voor gemeenten om zich voor te bereiden. Daarmee kunnen kansen worden verzilverd die nieuwe vormen van mobiliteit bieden. Tevens kan worden gezorgd voor duurzame inpassing in de leefomgeving. Krijgen bijvoorbeeld inwoners de tijd en de ruimte om het stijgen en landen van drones te accepteren? De dialoog over de maatschappelijke acceptatie is nog nauwelijks gestart.

Wat zijn de vier raakvlakken en rollen voor gemeenten?

Het toekomstige gebruik van drones in het lagere luchtruim boven Nederlandse gemeenten vraagt inzet op vier vlakken. Inzet op een duurzame leefomgeving, het begeleiden van economische ontwikkeling, aansluiting op wet- en regelgeving en de eigen inzet van drones voor gemeentelijke taken.

We herkennen op elk vlak ook een gemeentelijke rol, respectievelijk die van beschermheer, faciliteerder, regelgever en als gebruiker.

Aansluiten wet- en regelgeving

Gemeente als regelgever

Voorbeelden en activiteiten:

Inpassing in de omgevingsvisie, maar ook bevoegdheden voor lokale rollen zoals toezicht- en handhaving en zaken zoals dataverwerking en privacy.

Inregelen van de wisselwerking tussen regelgeving luchtruim en de Algemene Plaatselijke Verordening.

Aandacht voor de grensregio’s, waar het gebruik van het luchtruim direct een Europese dimensie krijgt.

Inzet van drones voor gemeentelijke taken

Gemeente als gebruiker

Voorbeelden en activiteiten:

Inwinnen van gegevens voor basisregistraties en inspecties van objecten.

Extra ‘paar ogen’ aan inzet van bijvoorbeeld crowdmonitoring bij grote stedelijke evenementen.

Samenwerking met partners in de eigen regio zoals nood- en hulpdiensten.

Begeleiden economische ontwikkeling

Gemeente als faciliteerder

Voorbeelden een faciliterende rol:

Inzet medische drones tussen ziekenhuizen in de regio

Inzet drones voor politie, brandweer

Omgevingsplan/inrichting ruimtelijke ordening

Maken filmopnames

Duurzame leefomgeving

Gemeente als beschermheer

Voorbeelden en activiteiten:

Voorkomen van bronnen van overlast zoals geluid, zicht en hinder van stijgen en landen.

Zorg en aandacht voor flora en fauna.

Het bewaken van de veiligheid op de grond en het voorkomen van illegaal gebruik.

Brede maatschappelijke dialoog nodig

Voor het maken afspraken over de bepaling en het gebruik het lagere luchtruim, is een bredere maatschappelijke dialoog nodig met verschillende stakeholders. Gemeenten hebben hierin een belangrijke positie. Nu worden de antwoorden veelal door elke gemeente afzonderlijk gezocht en beperkt gedeeld. raakt het onderwerp meerdere disciplines/afdelingen binnen de gemeenten: o.a. juridische zaken, mobiliteit, ruimte, data/ict/technologie.

Kennisinstellingen

Geschikt voor kennisinstellingen die zoeken naar samenwerking met gemeenten om in gezamenlijkheid de uitdagingen rond drone gebruik in beeld te krijgen.

Samenwerken met stakeholders

Het drone netwerk gemeenten wilt gaan samen werken met verschillende organisaties om gemeenten te helpen bij het formuleren en uitvoeren van integraal drone beleid. Vertegenwoordigt u een van deze organisaties neemt u dan contact met ons op.

Private Ondernemingen

Is uw organisatie actief als drone bouwer, service provider, operator of vult u een ander deel van de keten in vanuit uw expertise, dan komen wij graag in contact om te zien hoe het drone netwerk u kan ondersteunen.

Overheden & Publieke instellingen

Is uw organisatie op landelijk of internationaal niveau actief op het terrein van drones. Neemt u dan contact op om in gezamenlijkheid beleidsplannen op elkaar af te stemmen.

Gallerij

De verschillende drone toepassingen in beeld:

Met dit manifest wilt het Drone Netwerk Gemeenten:

Informeren

Gemeenten actief informeren over hun rollen mbt drone gebruik, facilitering en handhaving.

Vertegenwoordiging

Oproepen voor gemeentelijke vertegenwoordiging in de Dutch Drone Council.

Ondersteunen

Het netwerk van gemeenten ondersteunen in het ontplooien bijbehorende activiteiten.