Als dronevlieger wel eens aangesproken door een BOA? Lees Meer

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers bestaan uit de volgende gemeenten:

Gemeente Amsterdam

Gemeente Enschede

HLTsamen

Gemeente Heerlen

Gemeente Rotterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Molenlanden

Het Drone Netwerk Gemeenten bestaat inmiddels uit acht Nederlandse gemeenten die in 2021 het initiatief hebben genomen om hun samenwerking op het gebied van drones te bundelen. Dit manifest is het resultaat van die samenwerking. Met dit manifest nodigen wij Nederlandse gemeenten uit om zich aan te sluiten bij deze samenwerking. Dit manifest markeert ook een volgende fase in de samenwerking. Van een kopgroep van gemeenten naar de oprichting van een Drone Netwerk Gemeenten. Het doel is om eind 2022 te groeien naar minimaal 40 aangesloten gemeenten.

De huidige initiatiefnemers zijn:
Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Enschede, Heerlen, HLT-Samen, Molenlanden en Rotterdam.

Samenwerken tussen gemeenten is noodzakelijk.

Niets doen en de innovatieve ontwikkelingen afwachten is een slechte optie. Als gemeenten elkaar niet opzoeken en samenwerken dan overkomt het ons. Het onderwerp is te complex om als gemeente zelfstandig aan te pakken. Het delen van kennis en praktijkervaring is effectief en efficiënt. Effectief in de vertegenwoordiging naar andere samenwerkingspartners zoals ministeries en provincies. Efficiënt door niet ieder voor zich dezelfde vraagstukken uit te zoeken.

En er is geen gebrek aan vraagstukken. Als het gaat om de openbare orde van een gemeente, hoe past het luchtruim dan in dat toch al complexe speelveld? Welke randvoorwaarden zijn nodig voor gezonde economische ontwikkeling zodra er op nationaal niveau de doorvertaling van de Europese regelgeving afgerond is? Zijn gemeenten dan goed gepositioneerd als gesprekspartner richting de rijksoverheid bij het inrichten van luchtruim in zones? Wat is de ruimtelijke invloed van een landingsplaats op een gebouw of op het maaiveld?

Slechts enkele voorbeelden van de waaier aan vragen.